Voor deze standaarden geldt het 'Pas toe of leg uit'-beleid.
@nl
Verplicht (pas toe leg uit)
@nl