SubjectPredicateObjectGraph
BeheerdDoorBeheerorganisatie
@nl
GekarakteriseerdDoorTrefwoord
@nl
GerelateerdAan
@nl
HeeftAandachtspunten
@nl
HeeftAanvullendeVerplichtingen
@nl
HeeftAdoptieadviezen
@nl
HeeftAdviesAanBeheerder
@nl
HeeftCommunity
@nl
HeeftConformiteitstest
@nl
HeeftDatumBesluit
@nl
HeeftDatumVanAanmelding
@nl
HeeftDatumVanBesluit
@nl
HeeftEuropesestatusmsp
@nl
HeeftFunctioneelToepassingsgebied
@nl
HeeftHulpmiddelen
@nl
HeeftImplementatieEnHulpbestanden
@nl
HeeftLeveranciers
@nl
HeeftNaam
@nl
HeeftNut
@nl
HeeftOmschrijving
@nl
HeeftOrganisatorischWerkingsgebied
@nl
HeeftProcedureDocument
@nl
HeeftSjabloonBestektekst
@nl
HeeftSoftware
@nl
HeeftSpecificatiedocument
@nl
HeeftToelichting
@nl
HeeftToelichtingBijOpname
@nl
HeeftUitstekendBeheer
@nl
HeeftVersie
@nl
HeeftVolledigeNaam
@nl
HeeftWaarvoorGeldtDeVerplichting
@nl
HeeftWerking
@nl
RelevantVoor
@nl
StaatOpLijst
@nl
ValtBinnenDomein
@nl