Deze dataset hoort bij forum standaardisatie
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://forumstandaardisatie.nl
Common Procurement Vocabulary.
@nl
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten.
@nl
CPV
@nl
Een bestand met meer informatie.
@nl
Bestand
@nl
Een gerelateerde site.
@nl
Site
@nl
Een standaard is een afspraak over informatie of een proces.
@nl
Standaard
@nl
Bekijk deze veelbelovende standaarden en pas ze waar mogelijk toe.
@nl
Bekijk de open standaarden die ...... re manier archiefwaardig zijn.
@nl
Bekijk welke standaarden op dit moment in behandeling zijn.
@nl
Voor deze standaarden geldt het 'Pas toe of leg uit'-beleid.
@nl
BeheerdDoorBeheerorganisatie
@nl
BeheerdDoorBeheerorganisatie
@nl