Resource https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/id/file/https_forumstandaardisatie_nl_sites_default_files_Downloads_Bijlagen_20OS_XBRL_20170724_Advies_voor_aanpassing_toepassingsgebied_XBRL_v2_1_en_verwijderen_Dimensions_v1_0_pdf does not appear in this dataset.